ข่าว

ประกันสังคม ห่วงใยสุขภาพลูกจ้าง ประกันตน “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธ์ุใหม่

ประกันสังคม ห่วงใยสุขภาพลูกจ้าง ประกันตน “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธ์ุใหม่ โปรดศึกษารายละเอียดกับสถานพยาบาล  242 แห่ง การป้องกัน และสังเกตุอาการของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า