Event News

ม.ศิลปากร ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบ e-GP ที่รุ่นที่ 1 – 3

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ พร้อมสาธิตการปฏิบัติงานระบบ e-GP” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม 2563 รุ่นที่ 28 – 29 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 6 -7 มิถุนายน 2563 สามารถติดต่อสอบถามหรือดาวโหลดได้ที่  www.thailocalsu.com  โทร. 02-849-7500 ต่่อ 31208