ข่าวกิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2562

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒  ในวันจันทร์ที่ ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ ห้อง 9503 -9505 ชั้น ๕  โดยมีดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดและให้โอวาทนักศึกษา และได้รับเกียรติจากนายปภัค  พิมพ์พันธ์  ศิษย์เก่ากยศ. มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง จิตสำนึกกับการชำระหนี้ : จากพี่เพื่อน้อง และคุณอรพินธ์ ธีระตระกูลชัย บรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเมให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” จากบริษัท  JOBTOPGUN