ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

งานทะเบียนและประมวล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่  27 มีนาคม 2559  เวลา 9.00-12.00 น. ตามเอกสารแนบ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคสมทบ)
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
แผนผังห้องสอบ

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

 • ใบรับรองจากสถานศึกษา 1 แผ่น
 • ผลการเรียน 5 เทอม (Transcript)  1 แผ่น
 • สำเนาบัตรประชาชน  1  แผ่น
 • **  ถ่ายเอกสารขนาด  A4  และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ขอเชิญชมรายการ “มหาวิทยาลัยท้าฝัน” น้ำมันหอมระเหยไล่แมลงจากใบยาสูบ

ขอ เชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนการผลิตน้ำมันหอมระเหยไล่แมลงจากใบยาสูบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 11.08 น.ทาง ททบ.5 รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/user/RMUTPChannel
‪#‎มหาวิทยาลัยท้าฝัน‬ ‪#‎มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร‬ ‪#‎มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ‬ ‪#‎RMUTP‬

 

กิจกรรมปัจฉิมนักศึกษาและกิจกรรมราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 21 -22 เมษายน 2559 ณ  ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

 

 

 

 

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง) ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม พ.ศ.2559

รับตรง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง)  ปีการศึกษา 2559   และแจ้งการเปลี่ยนแปลงห้องสอบในวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2559

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการสิิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
• บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตัวตนที่มีรูปถ่ายโดยทางราชการออกให้
• บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบพร้อมติดรูปถ่าย

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล

bg_bow

ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลหน่วยงานวิจัยดีเด่น และ ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 ในงาน 11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี..เพื่อสังคม  เมื่อวันที่ 18  มกราคม 2559

 

 

 

 

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2559

กำหนดการเปลี่ยนแปลงตารางสอบ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 จากเดิม มีการสอบข้อเขียนในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 12 มีนาคม 2559 และมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ คลิกที่นี่

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา รอบ 3

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  กรณีพิเศษ (โควตา รอบ 3)  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม  (ภาคปกติ ) และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (ภาคสมทบ)  ดังนี้

ให้นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มามอบตัว ในวันที่ 29 มกราคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์) ชั้น 1 พร้อมเตรียมเอกสารมาในวันมอบตัว ดังนี้

 • รูปถ่าย  1 นิ้ว  จำนวน 1  รูป
 • ใบรับรองจากสถานศึกษา 1 แผ่น
 • ผลการเรียน 5 เทอม (Transcript)  1 แผ่น
 • สำเนาทะเบียนบ้าน   1 แผ่น
 • สำเนาบัตรประชาชน  1  แผ่น
  **  ถ่ายเอกสารขนาด  A4  และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • จำนวนเงินภาคปกติ 13,000  บาท ภาคสมทบ 23,000 บาท ค่ากิจกรรมประมาณ 1800  บาท

 

แจ้งกำหนดการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ กรณีพิเศษ(โควตา) ปีการศึกษา 2559

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมงาน 11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้คณะรับนักศึกษาไม่เป้นไปตามแผนรับสมัครนักศึกษา(โควตา) ได้มีโอกาสรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งกำหนดการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน ณ ห้อง One Stop Services ศูนย์เทเวศร์    ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559  รายละเอียดดังนี้

 เวลา  09.00-11.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เวลา 13.00 – 16.00 น.   นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) รอบ 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคสมทบ) และสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม(ภาคปกติ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-20 มกราคม 2559 ณ ห้องวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารอนุสรณ์ 40 ปี ชั้น 2 และในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจศูนย์พณิชยการพระนคร