เปิดรับสมัครบุคลากรและนักศึกษา อบรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ”

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ” รุ่นที่ 3 […]

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.วิชาความสามารถทั่วไป

Posted Posted in ข่าว

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม เตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมทร.พระนคร กับบ.ซี.เจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันศุกร์ที่  4  พฤษภาคม  2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  […]

โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

Posted Posted in ข่าว

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประชาสัมพันธ์ “โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมด้านประกอบการธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยผู้บริหาร  นำโดย ร.ศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ […]

การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2562

Posted Posted in ข่าว

นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. […]

หมายกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าว

หมายกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]