แจ้งกำหนดการสอนชดเชย (เพิ่มเติม)กรณีพิเศษ 1/2560

Posted Posted in ข่าว

แจ้งอาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดการสอนชดเชย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสูงสุด และครบถ้วนตามเวลาที่จัดเวลาที่จัดการเรียนการสอนให้หลักสูตร จึงกำหนดวันสอนชดเชยดูรายละเอียดดังนี้ […]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว […]

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “Sustainable Development Controversies”

Posted Posted in ข่าว

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “Sustainable Development […]

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย

Posted Posted in ข่าว

เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย    

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา […]

ประกาศ เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

Posted Posted in ข่าว

บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559   […]

การสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าว

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้มาตราฐานภาษาอังกฤษ ตามแบบทดสอบของมหาวิทยาลัย […]

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตรวจโรคและเอกซเรย์ ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าว

แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลง(เวลา)ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน […]