รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ครั้งที่ 3

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อเช่าพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับจำหน่ายอาหาร […]

ขอเชิญอบรมสัมมนาอาชีพ การยกระดับกิจการและธุรกิจสู่โลกการค้าออนไลน์

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญอบรมสัมมนาอาชีพ การยกระดับกิจการและธุรกิจสู่โลกการค้าออนไลน์  ระหว่างวันที่  15 – […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.

Posted Posted in ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนการรายงานตัว

ฟรี!! สัมมนา “นวัตกรรมวัสดุเพื่องานอุตสาหกรรม และการปรับตัวเข้าสู่ตลาดดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ EECi”

Posted Posted in ข่าว

📌ไม่อยากพลาดเทคโนโลยีใหม่ๆในอุตฯการผลิตยุคดิจิตอล 📌ตามให้ทันกับการสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ EECi จากภาครัฐ 🙌🏼 […]

ขอเชิญชวนทำธุรกิจการค้าออนไลน์ และต้องการมีเว็บไซด์ตลาดออนไลน์เชื่อมระบบการชำระเงินออนไลน์ (ePayment Gateway) เป็นของตนเอง..

Posted Posted in ข่าว

เรียน ผู้ประกอบการ และ ผู้ที่สนใจ ที่จะทำธุรกิจการค้าออนไลน์ […]

Congratulations! ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพีรัชฌา ทองแย้ม (ศิษย์เก่า) นักศึกษาสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม “วิทยาศาสตรบัณฑิต” จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

Posted Posted in ข่าว

Congratulations! ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพีรัชฌา ทองแย้ม (ศิษย์เก่า) […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (วุฒิ ปวช.–ปวส.) ประจำปีการศึกาษา 2562

Posted Posted in ข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าคัดเลือก ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์ (รอบ โควตา […]

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เปิดสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ (ฟรี)

Posted Posted in ข่าว

ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร  เปิดสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ  สามารถติดต่อลงชื่อได้ที่อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ  […]