อบรมฟรี!! ในหลักสูตร “การใช้พลังงานทางเลือกในการผลิตพลังงาน”

Posted Posted in ข่าว

KCE ขอเชิญท่านที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรี!! ในหลักสูตร “การใช้พลังงานทางเลือกในการผลิตพลังงาน” […]

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดพิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562

Posted Posted in ข่าว

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดพิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี […]