การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2562

นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารคณะฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  วันจันทร์ที 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

 

 

ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561

ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561
นายประยุทธ สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางศรีวิไล พวกน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาสโมสรฯ  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  เมื่อวันพุธที 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

 

หมายกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หมายกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดพระราชทานในวันพุธที่ 29 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 (ช่วงเช้า)

หมายเหตุ บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง “ยศ” ทางทหาร ตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ ภายหลังจากวันที่สภาอนุมัติปริญญา และมีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยน “คำนำหน้านาม” ในการขานนามบัณฑิต รวมทั้งบัณฑิตตกค้างที่ยังไม่ได้ติดต่อขอดำเนินการเข้ารับ ปริญญา และต้องการที่จะเข้ารับในปี2560 สามารถสอบถามรายละเอียดและ/หรือ ติดต่อยื่นแบบคำร้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561)

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ร่วมงานวันคล้ายวันสถานปนากฟผ.

เมื่อวันที่ 26 เมษายน  2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถานปนา “กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 50 เพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” พร้อมกับเป็นตัวแทนในการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา หรือบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เพื่อสนับสนุนโครงการแว่นแก้ว ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1 ชั้น 9 อาคาร ต.040 สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Logistics Innovation Award 2018

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมการประกวด Logistics Innovation Award 2018 “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” ประจำปี 2561  จึงขอเชิญนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดดังกล่าว โดยสามารถส่งใบสมัครได้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม!  รายละเอียดการประกวด

ดาวโหลด  ใบสมัคร

นศ.ที่จะขอรับการผ่อนผันทหาร (เก่า – ใหม่) ประจำปี 2561

นักศึกษาที่จะขอรับการผ่อนผันทหารกองประจำการทั้งเก่าและใหม่ ให้ยื่นเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2561 ได้ที่วิชาทหารฯ  ชั้น 2  ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รับสมัครอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Google Site วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทเวศร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Google Site สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้อาจารย์นำไปใช้ในการสร้างเว็ปไซต์การเรียนการสอน หรือสร้างเว็ปไซต์โปรไฟล์ของอาจารย์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย สะดวก ไม่มีค่าใช้จ่าย บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยสามารถสร้างเว็ปไซต์ของตนเองได้ เพื่อเตรียมพร้อมการเป็น Digital University

สวส. ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google Site ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ พื้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 3  จำนวน 50 คน  (สายวิชาการ 30 คน และสายสนับสนุน 20 คน) โดยส่งรายชื่อผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมไปยัง สวส. ภายในวันที่  26 เมษายน  2561  พร้อมตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมด้านล่าง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร.6764  กลุ่ม Software

อ่านรายละเอียด : Click!

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลจำนวน 2 ฐาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ เรื่อง แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลจำนวน 2 ฐาน ได้แก่ ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และฐานข้อมูล Academic Search Ultimate 

จึงขอเชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทุกท่านทดลองใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด http://lib.arit.rmutp.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ กฟผ.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)  นำโดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ (MOU)  ระหว่างนายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า นับเป็นการลงนามความร่วมมือครั้งที่ 3 ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ กฟผ. โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับ กฟผ.ดำเนินงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง หลังจากการลงนามความร่วมมือกันครั้งแรกปี 2554 และครั้งที่สองปี 2557 จึงเกิดกิจกรรมทางวิชาการมากมาย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งทางวิชาการ

« 1 of 3 »

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) นับเป็นการลงนามความร่วมมือครั้งที่ 3 ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ กฟผ. โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับ กฟผ.ดำเนินงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง หลังจากการลงนามความร่วมมือกันครั้งแรกปี 2554 และครั้งที่สองปี 2557 จึงเกิดกิจกรรมทางวิชาการมากมาย เช่น การศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาทักษะทางวิชาการ สหกิจศึกษา การวิพากษ์หลักสูตร ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ขณะที่ กฟผ. มีเครือข่ายทางวิชาการสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติต่อไป

Link