ราชมงคลพระนคร รับแนวทางการบูรณาการกระทรวงใหม่ พร้อมผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

Posted Posted in ข่าว

ราชมงคลพระนคร รับแนวทางการบูรณาการกระทรวงใหม่ พร้อมผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่วารสารวิชาการรับใช้สังคม

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้  […]

ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมส่งผลงานเพื่อรับรางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ

Posted Posted in ข่าว

กองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้ที่มีผลงานศิลปวัฒนธรรมเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ” ๗๐ ปี […]

เปิดรับสมัครบุคลากรและนักศึกษา อบรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ”

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ” รุ่นที่ 3 […]

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.วิชาความสามารถทั่วไป

Posted Posted in ข่าว

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม เตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมทร.พระนคร กับบ.ซี.เจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันศุกร์ที่  4  พฤษภาคม  2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  […]