ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจเข้าร่วม “สัมมนา Agro-Industry 4.0 ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร 4.0”

Posted Posted in ข่าว

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs […]

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา วุฒิการศึกษา ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา […]

เอกสารและคู่มือสำหรับการประชุมฯ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณพ.ศ.2562

Posted Posted in ข่าว

เอกสาร 1  การประชุมสัมมนาชี้แจงกรอบทางการประเมินคุณธรรมและฯ พ.ศ.2562 เอกสาร […]

รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร(เช่าพื้นที่) ครั้งที่ 2

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อเช่าพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับจำหน่ายอาหาร […]

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท CLP Set  Silver Leasing Co., LTD และ บริษัท Sichuan Xinda Co–Founder Technology Co.,Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน

Posted Posted in ข่าว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) […]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรี

Posted Posted in ข่าว

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาฟรี การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในวันพุธที่ […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดจำหน่ายของที่ระลึก (Souvenir)

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดจำหน่ายของที่ระลึก (Souvenir) สนใจติดต่อสอบถาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

ครม. เห็นชอบการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Posted Posted in ข่าว

ครม. เห็นชอบการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม […]