โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

Posted Posted in ข่าว

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประชาสัมพันธ์ “โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมด้านประกอบการธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยผู้บริหาร  นำโดย ร.ศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ […]

การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2562

Posted Posted in ข่าว

นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. […]

หมายกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าว

หมายกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

นศ.ที่จะขอรับการผ่อนผันทหาร (เก่า – ใหม่) ประจำปี 2561

Posted Posted in ข่าว

นักศึกษาที่จะขอรับการผ่อนผันทหารกองประจำการทั้งเก่าและใหม่ ให้ยื่นเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม […]

รับสมัครอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Google Site วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทเวศร์

Posted Posted in ข่าว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Google Site […]