อบรมฟรี!โครงการอบรมภาษามือไทยพื้นฐานเพื่อสื่อสารกับคนหูหนวก

ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมภาษามือไทยพื้นฐานเพื่อการสื่อสารกับคนหูหนวก ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2560 และ 26 กุมภาพันธ์ 2560

Download (PDF, 56KB)

รับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

scirmutp-rubtong2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 3 สาขาวิชา คือ

  1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science)
  2. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (B.Sc. Environmental Science and Natural Resources)
  3. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (B.Sc. Industrial Materials Science)

เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560

Link

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มารดาของ น.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย

saimom

ด้วยนางหล่อ แก้วน้อย มารดาของน.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙ โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล บ้านเลขที่ 55/2 ม.2 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี   กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พ.ย. – ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๙

โดยมหาวิทยาลัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ในวันอังคารที่ ๑๕ พ.ย .๒๕๕๙   รถออกเวลา ๑๖.๓๐ น.
-วันฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙    รถออกเวลา ๑๒.๓๐ น. ณ วัดหมอสอวังคา

หมายเหตุ บุคลากรที่ประสงค์เดินทางร่วมงาน กรุณาลงชื่อได้ที่   คุณรติกร บุญเพ็ง ภายในวันอังคารที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙
ก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น.

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

stu_quota60

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560  สอบสัมภาษณ์วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้

 

แจ้งนักศึกษารับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 ให้มารับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรอง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ตามรายชื่อดังนี้

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ลางคุลเสน

scirmutp-siam

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ลางคุลเสน อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ในโอกาสสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ ในวันที่ 28 กันยายน 2559

เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรแต่งกายประกวดผ้าไทยและประกวดบุคลิกภาพดี

เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรแต่งกายประกวดผ้าไทยและประกวดบุคลิกภาพดี  สนใจกรอกใบสมัครพร้อมรูปถ่ายเต็มตัวด้วยชุดผ้าไทย ขนาด ๔x๖  นิ้ว ส่งมายังสื่อสารองค์กร ได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๔  ตุลาคม   ๒๕๕๙

GDE Error: Requested URL is invalid

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  2. สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  3. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4616

หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โทร.0-2665-3777 ต่อ 6409
หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 15 ตุลาคม 2559

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

SciRMUTP-UK

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ The UK Higher Education in the 21st Century : การจัดการศึกษาระดับสูงของประเทศอังกฤษในศตวรรษที่ 21
วันที่ 16 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย Dr.Daren Albutt
Faculty of Engineering, The University of Nottingham, UK