ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม หลักสูตร “สหกิจศึกษานานาชาติ” รุ่นที่ 6

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ” รุ่นที่ 6  ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 – วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ใดสนใจโดยการลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Job Fair 2018)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดให้มีมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Job Fair) ขึ้นเป็นประจำปีทุกปี  โดยในปี 2561 นี้ สวทช. ได้กำหนดให้มีการจัดงาน “มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Job Fair 2018)” ขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2561 ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี  ผู้ที่สนใจสมัครงานตลอดจนประชนทั่วไปสามารถติดตามข่าวสารการจัดงานได้ทางได้ Facebook Fanpage: Science and Technology Job

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Next Generation Vehicle Workshop”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Next Generation Vehicle Workshop” (ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น. โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน  ภายในงาน ASEAN Next 2018  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Next Generation Vehicle Workshop” โดยมุ่งเน้นหัวข้อเกี่ยวกับยานยนต์แห่งอนาคตที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพคาร์บอนต่ำ และไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนภายใต้บริบทขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการอภิปรายระหว่างประเทศผู้พัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศผู้ใช้เทคโนโลยีในอาเซียน  บรรยายโดย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเชื้อเพลิงชีวภาพคาร์บอนต่ำและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศเกาหลี และประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ ลาว

สำหรับสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Next Generation Vehicle Workshop ถูกจัดขึ้นในงาน ASEAN Next 2018 ภายใต้การสนับสนุนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-17.00 น. โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน ตลอดจนการเยี่ยมชม MTEC และงาน SETA2018 ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ท่านที่สนใจสามารถแจ้งชื่อลงทะเบียนได้ที่ https://aseannext.net/register.html หรือติดต่อผ่านผู้ประสานงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ดร.พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์ Email: peerawas@mtec.or.th  คุณรักเกียรติ นิยมวานิชา Email: ragkiat.niy@mtec.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที   https://goo.gl/bVQYr3

ประกาศรับสมัครรับทุนทางการบิน

ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ระยะเวลา 3 เดือน วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว

สอบถามข้ัอมูลเพิ่มเติมได้ที่ : อาจารย์เอกรัตน์  จันทร์ฐิติกาล  โทรศัพท์  081  701 8484

ส่งใบสมัครภายในวันที่  10 มีนาคม  2561

ศึกษารายละเอียดและผู้สมัครขอรับทุน

(ทปอ.) ขอเชิญร่วมงาน “UNIVERSITY XPO” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

(ทปอ.) ขอเชิญร่วมงานกำหนดให้มีการจัดงาน “UNIVERSITY XPO” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงการรวมพลัง และการสร้างความมุ่งมั่นที่จะรวมพลังอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

รายละเอียดเพิ่มเติม Click! 

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี2561

มหาวิทยาลัยปทุมธานี  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.ptu.ac.th

รัฐบาลออสเตรียให้ทุนศึกษาด้านดนตรีคลาสสิก

ขอเชิญนักศึกษาเพื่อสนใจไปศึกษา/ฝึกอบรมด้านดนตรีคลาสสิก ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนดนตรีที่เว็บ http//inter.mua.go.th/2018/music-grant-2018 สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปที่  นางสาววัลค์ุวดี หินกอง  ภายในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  สัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น4A  ศูนย์การค้าพารากอน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญนศ.เข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ครั้งที่ 16

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโปรแกรม MS Word , MS Excel , MS PowerPoint  แบ่งออกเป็น 2 เวอร์ชั่น คือ Version 2013 และ Version 2016 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ที่ www.arit.co.th

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน”

ด่วน!  รับจำนวนจำกัด ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน”  สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้ชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง ค่าเดินทางคนละ 100 บาท ค่าอาหาร 1 มื้อ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3 แบบสหวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3 แบบสหวิชาการ (The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture,Managrment,Business Administration, Engineering, Sciences and Technology, and Social Sciences and Humanities) ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Loft mania Boutique Hotel อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest2018/index.html