ขอแสดงความยินดีกับนายชุณหนพ พิณเสนาะ ได้รับรางวัลตำแหน่ง Best Performance

FRESHMEN DAY RMUTP 2017

ขอแสดงความยินดีกับนายชุณหนพ พิณเสนาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลตำแหน่ง Best Performance รับสายสะพาน โล่เกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขัน Cisco Thailand NetRiders Competition 2017

Cisco Thailand NetRiders Competition 2017

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขัน Cisco Thailand NetRiders Competition 2017 และได้รับใบประกาศนียบัตร ได้แก่ 1. Mr. Jettapon Chuantit  2. Mr.Chinnapat Radchamontree  3. Mr.Teerachai Rassamer  4. Mr.Chaimongkol Suksomsong  5. Mr.Kranchit Precha  ณ Cisco Systems (Thailand) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

 

 

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น

ขอแสดงความยินดี แด่ ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีเด่น” จากเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดรับรางวัลในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้อง Auditorium มหาวิทยาลัยรังสิต

Link

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดงประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

นายวงศกร ดีนาถ นายคงพัฒน์ นกยอก และ นางสาวสุวรรณี ธรรมดำรงวิทย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ในหัวข้อเรื่อง ระบบจัดการซิปแอคเคาท์ด้วย เอพีไอ เฟรมเวิร์ค (SIP account management with API Frame work) โดยมีอาจารย์ศิริชัย สาระมนัส เป็นที่ปรึกษาหลัก เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี