นิทรรศการออกบูทแนะแนวการศึกษาต่อ จังหวัดปทุมธานี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานนิทรรศการออกบูทแนะแนวการศึกษาต่อประจำปี […]

ศึกษาดูงาน ณ สวนหลวง ร.๙ เขตสวนหลวง

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยนายมาโนช หลักฐานดี […]

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันจันทร์ที่ […]

โครงการ “การทำลูกประคบจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการพัฒนาอาชีพ”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ […]

โครงการการผลิตของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการการผลิตของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน […]

บันทึกเทปรายการ “มหาวิทยาลัยท้าฝัน”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้บันทึกเทปรายการ “มหาวิทยาลัยท้าฝัน” ในวันพุธที่ […]