งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ  “ร้อยใจด้วยรักและคิดถึง” […]

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  ในวันศุกร์ที่ ๑๘  […]

การตรวจประเมินคุณภาพคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา […]

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ […]

วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่  ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐  ฝ่ายกิจการนักศึกษา […]

โครงการ“หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Database และ JAVA

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ “หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Database […]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“Welding Qualification of ASME Section IX”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงฏิบัติการการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย หลักสูตร  “Welding […]