นักศึกษา-เข้าเยี่ยมดูงานที่สำนักงานปรามนูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บางเขน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มทร.พระนคร ได้เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานปรามนูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บางเขน […]

สวัสดีปีใหม่ 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ดร.ไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร […]

กิจกรรม “ทำบุญเลี้ยงพระ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ […]

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ ระยะที่ 2 จ.ชลบุรี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ ระยะที่ […]

พิธีปิดกีฬา “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 13

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์” […]

กิจกรรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ ระยะที่ 1

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

(วันนี้) 7 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ระยะที่ 3  กิจกรรมสื่อดิจิทัลกับวัฒนธรรมไทย

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร […]

โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมที่ ๑ […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 ธันวาคม 2561  ณ […]

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ […]