คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมพิธี “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” ประจำปี 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมี รศ.สุภัทรา […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คัดเลือกตัวแทนคณะฯ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย.61  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร […]

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา […]

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ […]

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ในวันจันทร์ที่ 23  […]

ทำบุญเลี้ยงพระเช้า และกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ […]