โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ระยะที่ 3  กิจกรรมสื่อดิจิทัลกับวัฒนธรรมไทย

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร […]

โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมที่ ๑ […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 ธันวาคม 2561  ณ […]

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ […]

โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ระยะที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร […]

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย วทน. ในงานขับเคลื่อน Thailand 4.0”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย […]

โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  จัดโครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ […]

คณะวิทยาศาสตร์ มทร.พระนคร ให้การต้อนรับ บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้เรียนเชิญบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด […]

“การใช้จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์นมแพะเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการใช้จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์นมแพะเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ที่คัดแยกได้มาทำผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตและนมเปรี้ยวจากนมแพะอย่างเหมาะสมและเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ที่ได้ให้เกียรติในการลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมชมคณะ   โดยมีนายไพศาล  […]