ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

แนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ  ณ  […]

ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ […]

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  […]

กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ […]

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

นายประยุทธ สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ […]

บันทึกเทปรายการชูรักชูรส กิจกรรม “เสริมสร้างคุ้มกัน รักในวัยเรียน (รักเลือกได้)”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]