(ด่วน) ตารางสอบปลายภาคการศึกษา 2/2560

Posted Posted in ข่าว, ข่าวสารงานทะเบียนและประมวลผล

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กำหนดให้วันสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา […]

แจ้งการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2560

Posted Posted in ข่าวสารงานทะเบียนและประมวลผล

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนผ่านเว็บไซต์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 28 […]