ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบ TCAS รอบ 5 และรับตรงรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

>>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 5 และรับตรงรอบที่ […]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 3 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

>>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 3 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา […]

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ และ รอบ 2 รับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

Click! >>> ***ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา […]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบ TCAS รอบ 4  รับตรงอิสระ

Posted Posted in ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบ TCAS  รอบ 4 รับตรงอิสระ  […]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

Posted Posted in ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบ TCAS  รอบ 3/1  (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวเล้อมฯ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS-2 รอบโควตา (ใหม่)

Posted Posted in ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS-2 รอบโควตา (สำหรับ ม.6) [ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ] […]

รับมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

Posted Posted in ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา […]

ขยายเวลารับสมัคร “รับตรง” สำหรับนักเรียนที่มีวุฒิ ปวช. เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี

Posted Posted in ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีวุฒิ ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี […]