ข่าวกิจกรรม

ทำบุญเลี้ยงพระเช้า และกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่

นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเช้า พร้อมถวายปัจจัยไทยธรรมและจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่  เนื่องในวันคล้ายปีใหม่ไทย วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 2 of 2 »