รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน-18 ธันวาคม 2558 (เว้นวันหยุดราชการ)

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม