ข่าว

เปิดรับสมัครบุคลากรและนักศึกษา อบรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ”

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ” รุ่นที่ 3 ภาคที่ 1-2  ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล โดยเริ่มเริียนระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2561 – 13 กุมภาพันธ์ 2562  ทุกวันจันทร์ – วันพุธ เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ  ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  ส่งแบบตอบรับได้ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสื่อสารองค์กร 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ตารางสอนหลักสูตร

ดาวโหลด ใบสมัคร