ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรงปริญญาตรี ปวช./ปวส.

>>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์