ข่าว

ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมส่งผลงานเพื่อรับรางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ

กองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้ที่มีผลงานศิลปวัฒนธรรมเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ” ๗๐ ปี แห่งความภาคภูมิ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมเสนอชื่อผู้มีผลงานด้านดังกล่าว สามารถส่งข้อมูลหรือผู้จัดโดยตรง (มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม