ข่าว

ขอเชิญบุคลากรและนศ.เข้าร่วมโครงการ THE ENERGiST by EPPO

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ THE ENERGiST by EPPO เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 (สมัครคนเดียว หรือเป็นทีม 3 – 5 คน)  สนใจติดต่อสอบถามคุณพัทธ์ธีรา  ธารินทร์ภิรมย์ โทร.08 1532 0808  หรือคุณน้ำทิพย์ สิทธิ์อมรพร โทร. 09 8510 2897

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม