ข่าว

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

14 มิถุนายน 2561 ตรวจสุขภาพ (ช่วงเช้า)
– เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ D – HALL ศูนย์เทเวศร์  *** แต่งกายชุดนักศึกษา*** 
18 มิถุนายน 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาพรวมมหาวิทยาลัย (ช่วงเช้า)
– ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.30 – 07.40 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
19 มิถุนายน 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาพรวมมหาวิทยาลัย (ทั้งวัน)
– ลงทะเบียน เวลา 06.30 น. ณ โถงชั้น 1 ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร    – กิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล ประจำปีการศึกษา 2561”
25 มิถุนายน 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภายในคณะฯ วันเปิดเทอม)
– ลงทะเบียน เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2                                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 – 10 มิถุนายน 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภายนอก)
– ณ กองร้อยบังคับการ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี