การประชุมวิชาการระดับชาติ Mind-Movement

วิทยาลัยเซนต์หลุย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Mind-Movement Sciences into 2020: office Workers’ Wellness ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเวนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพมหานคร  โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR Code หรือ URL: http://www.sic.ac.th/deactical.php?ID_Ne=199  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่