ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คัดเลือกตัวแทนคณะฯ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย.61  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร คัดเลือกตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ อาจารย์สายงานประเภทวิชาการ (รอบเช้า) และเจ้าหน้าที่สายงานประเภทสนับสนุน (รอบบ่าย) เข้าร่วมเสนอชื่อและโหวตคัดเลือกตัวแทน เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 1 of 2 »