ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล”

กิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล” นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมกิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล” โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธาน และภายในงานจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังเทศนาธรรม เรื่องจุดเปลี่ยนของชีวิต โดยทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่บรรยาย และร่วมสานสัมพันธ์พี่น้องด้วยการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ด้วยสันทนาการ เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร

« 1 of 2 »