ข่าว

นักศึกษาที่จบรับใบทรานสคริป ที่ชั้น 2

นักศึกษาที่จะจบภาคเรียนที่  3/2560 ให้มารับใบสำเร็จการศึกษา ที่งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย ที่ชั้น 2