ข่าว

ข่าวรับสมัครงาน (สำหรับนักศึกษา) ที่สนใจ

บริษัท พศุดา ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ผู้ผลิตและจ่าหน่ายเครื่องล้างอัลตร้าโซนิค และน้ำยาทาความสะอาด มีความต้องบุคลากรเข้าเป็นพนักงานประจำหลายตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่