ข่าว

ขอเชิญร่วมงาน CEO FORUM :Electricity R&l Challenges in the 21st Century

ขอเชิญร่วมงาน CEO FORUM :Electricity R&l Challenges in the 21st Century “พลังงานไฟฟ้าก้าวไกล วิจัยนำไทยยั่งยืน”  และร่วมรับฟังเสวนา  ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทรัลทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ หากท่านสนใจกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561  ดาวโหลดแบบตอบรับร่วมงาน