ข่าว

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306

สอบถามกำหนดการซ้อม, การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408

  • ประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  • กำหนดการซ้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  • รายนามบัณฑิตเรียงลำดัลการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560
    (ข้อมูลลงวันที่  1 สค. 61)
  • ผังที่นั่งบัณฑิต (ข้อมูลลงวันที่ 1 สค. 61)