Event News

ม.นเรศวร จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018: Innovation and Education  for Sustainable Bevelopment Goals  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561  โดยส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าวฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://iesdg.edu.nu.ac.th 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “๊University in Disruptive Era” ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 โดยมีกำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc14/