ข่าว

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการฯ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการฯ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ วัดปากน้ำ ถนนพิบูลสงคราม  ตำบลสวนใหญ่  เมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
>>กำหนดการแห่เทียนพรรษา<<