ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2561

งานฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ กองร้อยบังคับการ ค่ายมหาเจษฎาราชเจ้า กองพลนาวิกโยธิน ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

« 1 of 4 »