ข่าว

ประกาศ เรื่องกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ขณะนี้มีข่าวการรับน้องที่รุนแรง  จึงขอให้อาจารย์ทุกท่านดูแลกำชับนศ.รุ่นพี่อย่างเคร่งครัดถึงมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดกรณีรับน้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย รวมถึงการแอบไปรับน้องนอกมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ เพราะหากเกิดเรื่องขึ้นแล้วก็ไม่พ้นความรับผิดชอบ ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ