ข่าวกิจกรรม

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๑  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ บริเวณชั้น ๒ นำโดยนางศรีวิไล พวกน้อย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมใจแสดงออกถึงความจงรักภักดีความรักสามัคคีอย่างพร้อมเพรียง

« 1 of 2 »