ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น  ๒  นำโดยนายจิระศักดิ์  ธาระจักร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ประจำจุดบนเวที ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สามและเพลงแม่พิมพ์ของชาติ กล่าวคำสวดมนต์ คำปฏิญาณตน  ต่อจากนั้นคณบดีเจิมตำราเรียนและเครื่องมือสื่อการสอน  ตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปี   นำพานขึ้นไหว้ครู  และประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

« 1 of 2 »