ข่าว

-ขอเชิญร่วมงานและรับการฟังบรรยายพิเศษ ‘FoodTech / AgTech Startup 101’

ขอเชิญร่วมงานและรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Innovation Secrets from Global Innovation Index (GII) No.1 Country – How Switzerland Drives Their AgTech/FoodTech Startups to the Global” โดย Dr.Peter Braun, CEO จาก Swiss Food Research ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการถ่ายทอดและต่อยอดความรู้ เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมระหว่างสถาบันวิจัยและบริษัทเอกชนของสวิตเซอร์แลนด์ตลอดห่วงโซ่ของเกษตรและอาหาร (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม