ข่าวกิจกรรม

ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

แนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ  ณ  โรงเรียนสตรีนนทบุรี  ในวันที่ 5 กันยายน 2561  ซึ่งแนะแนวได้มีการจัดบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 และการแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖