ข่าวกิจกรรม

“ร้อยใจด้วยรักและคิดถึง” เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 17 กันยาน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต “ร้อยใจด้วยรักและคิดถึง” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 โดยมี นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงานมอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ มี ผศ.สิริน สิระธนกุล เป็นผู้แทนกล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมขอบคุณในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมในงานครั้งนี้จำนวนมาก

กิจกรรมภายในงาน เวลา 11.00 น. ได้ทำบุญเลี้ยงพระเพล มีการนำเสนอวิดีทัศน์ มีตัวแทนสายวิชาการ สายสนับสนุนกล่าวแสดงมุทิตาจิต และร่วมกันร้องเพลงให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

  1.  ผศ.สิริน สิระธนกุล อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มฟิสิกส์
  2.  ผศ.ดวงใจ เขมวิรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มสถิติ
« 2 of 4 »