ข่าว

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2018

ขอเชิญเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา โรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2018

รวมพลัง เยาวชนไทยทั่วประเทศ ประกวดแข่งขัน ประชันไอเดีย Friendly Design for All ประกาศแสนยานุภาพเยาวชนไทยในเวทีโลก ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018  ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์ในภูมิภาคอาเซียน และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 : Thailand Friendly Design Expo 2018” นำเสนอแนวคิด “Smart Living for All : คุณภาพชีวิตที่นำสมัยเพื่อคนทั้งมวล” พบกันวันที่ 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม ณ ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี