ข่าว

Digital Design with FPGA Camp ปีที่ 2

Digital Design with FPGA Camp ปีที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว !!! ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจในการออกแบบวงจรดิจิทัล และ FPGA เข้าร่วมโครงการ Digital Design with FPGA Camp เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 (*เฉพาะวันจันทร์ ถึงวันถึงศุกร์ เว้นวันหยุดปีใหม่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 1 มกราคม 2562) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ต.ค. – พุธที่ 31 ต.ค. 2561

สมัครได้ที่ http://bit.ly/ddcamp2
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง Inbox เข้ามาที่ https://www.facebook.com/DigitalDesignThailand