ข่าว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาฟรี การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.00 – 13.00 น.  ณ  โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม