Event News

ม.รังสิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 (ICAPH 2019)

ด้วยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 -29 มีนาคม 2562  บุคลากรผู้ใดสนใจส่งผลงานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม