ข่าวกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมดิจิตอล

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมดิจิตอล ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561 ให้กับชุมชนศรีบุญยืน ชุมชนสวนรื่น และชุมชมข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

« 1 of 2 »