ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ที่ได้ให้เกียรติในการลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมชมคณะ   โดยมีนายไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยผู้บริหาร กล่าวต้อนรับพร้อมสรุปภาพรวมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรของคณะฯ  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ ต่อจากนั้นพาเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ชั้น  ๔ ,๕ , ๙ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ ชั้น ๑

« 1 of 2 »