ข่าว

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจเข้าร่วม “สัมมนา Agro-Industry 4.0 ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร 4.0”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจเข้าร่วม “สัมมนา Agro-Industry 4.0 ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร 4.0” กำหนดการ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.45 -15.00น. ณ ห้อง Mayfair A-B โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.123formbuilder.com/form-4400491/agro-4-0 หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 086 792 4446 หรือ Email: agroindustry4.0@gmail.com