ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มทร.พระนคร ให้การต้อนรับ บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้เรียนเชิญบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาบรรยายให้ความรู้และให้ข้อมูลกับนักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ ในวันศุกร์ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 1 of 2 »