Event News

ม.ราชภัฎภูเก็ต เชิญร่วมงานประชุมนานาชาติ

ม.ราชภัฎภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ  ระหว่างวันที่ 25 -27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เมโทรโพลภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://i-come.petra.ac.id/ และดาวโหลดเอกสาร