ข่าวกิจกรรม

“การใช้จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์นมแพะเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง”

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการใช้จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์นมแพะเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ที่คัดแยกได้มาทำผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตและนมเปรี้ยวจากนมแพะอย่างเหมาะสมและเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 ณ ชุมชนบ้านดอนม่วง จ.ราชบุรี

« 1 of 3 »