ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ ระยะที่ 2 จ.ชลบุรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-13 ธ.ค. 2561 ณ กรมทหารราบที่ 1 กองพลวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

« 1 of 3 »