ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2562

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่ง

  • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ  (วิจัยและพัฒนา) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • รายละเอียดการรับสมัคร
  • ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่  18 มกราคม 2562  ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น.

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • ใบรับรองแพทย์